Procedury COVID-19

Wytyczne zachowania bezpieczenstwa zdrowotnego MEiN MZ i GIS dla szkół i placowek.pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 21 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .pdf

Rozporzadzenie wydawane na podstawie art 30b.pdf –  Nauka zdalna                                              w szkołach od 15 do 28 marca 2021r.

Organizacja nauki  od 1 lutego.docx  

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ) i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r. –  Wytyczne COVID Zima 2021.pdf

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach – https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000009201.pdf

Rozporządzenie MEiN z dnia 16 grudnia 2020r.pdf

Rozporzadzenie MEiN z dnia 23.10.2020r.pdf 

Zasady organizacji pracy szkoły zal.1(1).doc

Regulamin pracy Zespołu Szkół im.T. Kosciuszki w Wysokiej w okresie wprowadzenia zdalnej formy.docx

Umowa użyczenia.docx