KELNER

1. Kelner  to jeden z najważniejszych zawodów gastronomicznych, który w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność i jest poszukiwany na rynku pracy, co jest spowodowane rosnącym zainteresowaniem konsumentów usługami gastronomicznymi, także organizowaniem w lokalach coraz większej liczby przyjęć rodzinnych, biznesowych oraz korzystaniem z cateringu.
Zawód kelner jest odpowiedni dla osób otwartych, pozytywnie nastawionych do ludzi, którzy    z łatwością komunikują  się z otoczeniem. Absolwenci tego kierunku poszukiwani są przez pracodawców prowadzących zakłady gastronomiczne, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, wykonującego swoją pracę profesjonalnie, ze szczególną dbałością o wysoką jakość świadczonych usług.  Bezpośredni kontakt               z gośćmi wymaga od kelnera dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych  i wysokiej kultury osobistej oraz miłej aparycji.

Zawód kelnera możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół                           im. T. Kościuszki  w Wysokiej.

2. Informacja dodatkowe

Szkoła organizuje:

  • kursy, np. kurs barmański, baristy, kelnerski w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”,
  • pokazy mistrzów kuchni: np. Grzegorza Olejarki,
  • zajęcia w ramach kółka gastronomicznego.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik oraz  będziesz miał                    możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Egzamin z kwalifikacji HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich odbywa się w klasie trzeciej. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły  otrzymasz dyplom  potwierdzający uzyskanie  kwalifikacji w zawodzie: kelner.

Absolwent tego kierunku kształcenia może dodatkowo uzyskać kwalifikację HGT.11 Organizacja usług gastronomicznych
i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik usług kelnerskich, jeżeli uzyska wykształcenie średnie lub średnie branżowe w Szkole Branżowej II Stopnia.

3. Sylwetka absolwenta

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

fachowej i kompleksowej obsługi gości w zakładach gastronomicznych, obsługi przyjęć okolicznościowych, kelnerskiej obsługi gości w pokoju hotelowym, obsługi kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez    oraz świadczenia     gastronomicznych  usług  cateringowych dla gości    poza zakładem,   tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze, przygotowania sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwania gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowania potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowania należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych, doradzania i udzielania gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwania się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywania i sprzątania stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług dla gości oraz sporządzania potraw i napojów w obecności gości. sporządzania napojów gorących oraz napojów mieszanych,

4. Kelner znajduje zatrudnienie, m. in. w:

  • restauracjach, barach, pubach,
  • kawiarniach, cukierniach,
  • hotelach i pensjonatach,
  • ośrodkach wypoczynkowych,
  • agroturystyce,
  • na promach i statkach.


5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia ćwiczeniowe i praktyczne realizowane są w nowoczesnej pracowni wyposażonej zgodnie z  wymaganymi standardami, w której znajdują się:

sala restauracyjna odpowiednio zaaranżowana, ze stolikami i krzesłami   do obsługi indywidualnej gości,            z pomocnikami kelnerskimi oraz kredensami do przechowywania i eksponowania zastawy stołowej, lada barowa z kredensem barowym, wyposażona w profesjonalny sprzęt i szkło do obsługi barmańskiej, wysokociśnieniowy ekspres do sporządzania kawy wraz z akcesoriami baristycznymi,  aneks kuchenny                z wyposażeniem do sporządzania i wydawania śniadań oraz drobnych przekąsek i deserów.