Biblioteka

  Bibliotekarz:  Pani mgr Agnieszka Kluz

  Godziny pracy biblioteki:

  poniedziałek             11.00 – 15.00

  środa                          11.00 – 15.00

  W bibliotece Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej zgromadzony jest księgozbiór liczący 8359 książek. Biblioteka posiada również zbiory audiowizualne, czasopisma dostępne w czytelni oraz zapewnia uczniom pełną ofertę lektur szkolnych. Posiada stanowiska komputerowe a uczniowie mogą korzystać z dostępu do Internetu.

  W bibliotece jest wolny dostęp do półek i uczniowie mogą samodzielnie wybierać książki do czytania a gdy mają z tym problem mogą zawsze liczyć na pomoc bibliotekarza. Dla ułatwienia poszukiwań został wyodrębniony dział literatury młodzieżowej, w którym osoby czytające coś więcej niż szkolne lektury mogą znaleźć coś interesującego.

  Ze względu na profil kształcenia w naszej szkole zakupiono książki interesujące przyszłych kucharzy z zakresu żywienia człowieka. Są one dostępne dla wszystkich osób kształcących się na kierunku TŻiUG.

  W bibliotece szkolnej można wybierać i wypożyczać książki, czytać zgromadzone w niej czasopisma ( zainteresowanym sztuką biblioteka udostępnia zbiór czasopism Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje, dzieło), szukać informacji, korzystać z Internetu i w razie wątpliwości pytać.

  Pamiętajmy wszyscy słowa wielkiego Polaka, Jana Pawła II :

  Biblioteka jest instytucją, która całym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zmysł twórczy…

  Życzeniem wszystkich bibliotekarzy jest to, aby młodzież jak najczęściej z tej skarbnicy piśmiennictwa korzystała.