Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

12.11.2021

7.01.2022

10.01.2022 – Egzamin zawodowy praktyczny (Formuła 2017)

2.05.2022

4,5,6.05.2022 – Matura

17.06.2022

(2 dni do ustalenia).06. 2022 – Egzamin zawodowy pisemny i praktyczny (Formuła 2017, 2019)