Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

14.10.2022

31.10.2022

9.01.2023 – Egzamin zawodowy praktyczny (Formuła 2017,  2019)

2.05.2023

4,5,8.05.2023 – Matura

9.06.2023

.06. 2023 – Egzamin zawodowy pisemny i praktyczny (Formuła  2017, 2019)

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

12.11.2021

7.01.2022

10.01.2022 – Egzamin zawodowy praktyczny (Formuła 2017)

2.05.2022

4,5,6.05.2022 – Matura

17.06.2022

(2 dni do ustalenia).06. 2022 – Egzamin zawodowy pisemny i praktyczny (Formuła 2017, 2019)