Egzamin zawodowy

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

 

EGZAMIN ZAWODOWY 2022/2023

 

Egzamin zawodowy 2023r. Formuła 2019 – Harmonogram.pdf

Egzamin zawodowy 2023r. Formuła 2017- Harmonogram.pdf

 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 2021/2022

 

Formuła 2019 – 3.2021 PP2019 EZ 17082021 egza ostateczna.pdf

(3 dni do ustalenia).06.2022 – cz. pisema i praktyczna

Formuła 2017- 2.2022 PP2017 EPKwZ 17082021 ostateczna.pdf

0.01.2022 – cz. praktyczna

11.01.2022 – cz. pisemna

06.2022 – cz. pisema i praktyczna

Klucze odpowiedzi

 

„Nowy” egzamin

Klikając na poniższy link możesz sprawdzić swoją wiedzę rozwiązując test http://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/

Egzamin zawodowy 2018

EGZAMIN ZAWODOWY 2018

Egzamin z kwalifikacji „nowy egzamin”

sesja styczeń-luty 2018r.

  • część pisemna                             11 stycznia 2018r.
  • część praktyczna  model „d”     10 stycznia 2018r.

​Termin ogłaszania wyników: 23 marca 2018r.

sesja maj-czerwiec 2018r.

  • Część pisemna                             19 czerwca 2018r.  godz. 10:00
  • Część praktyczna  model „d”     26 czerwca 2018r
  • Część praktyczna  model „w”    od 22 czerwca do 4 lipca 2018r.

Termin ogłaszania wyników – 31 sierpnia 2018r.