TECHNIK HOTELARSTWA

Charakterystyka

1. Technik hotelarstwa – jako technik hotelarstwa zdobędziesz doświadczenie i umiejętności potrzebne  do pracy  w branży hotelarsko – turystycznej. Nauczymy Cię jak planować, organizować, koordynować    i wykonywać usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim oraz jak w ich trakcie spełniać oczekiwania klienta. Dowiesz się jak przyjąć gości  w obiekcie, kompleksowo ich obsłużyć w trakcie pobytu, wykwaterować z obiektu oraz rozliczyć koszty pobytu gości  i przyjąć należność. Przygotujemy Cię do obsługi gości  o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP czy gości niepełnosprawnych. Po ukończeniu naszej szkoły będziesz wiedział jak fachowo organizować usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno – sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie oraz prowadzić korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich i obsługiwać sprzęt biurowy, korzystać z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Poradzisz sobie w najtrudniejszych sytuacjach i żaden hotelowy  i turystyczny problem nie będzie dla Ciebie trudnym do rozwiązania. 

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie kierunku technik hotelarstwa uzyskują dodatkowo specjalizację: usługi turystyczne.

Szkoła realizuje liczne projekty finansowane z funduszy europejskich. Obecnie w ramach  projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość” uczniowie odbywają płatne, miesięczne staże  w renomowanych obiektach gastronomiczno-hotelarskich   w regionie oraz zdobywają certyfikaty na organizowanych przez szkołę kursach baristycznych, barmańskich   i kelnerskich.

W ramach współpracy z firmą Unity Line Sp. z o.o. uczniowie mogą odbywać ponadprogramowe, dwutygodniowe praktyki na promach: Gryf, Skania, Polonia.

Uczniowie realizują w zakresie rozszerzonym przedmioty: geografia i język angielski.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

Kwalifikacja 1:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie – egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej

Kwalifikacja 2:

HGT.06.  Realizacja usług w recepcji– uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy piątej

4. Sylwetka absolwenta

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • obsługi gości w recepcji hotelu,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • udzielania informacji turystycznej,
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
 • przygotowania sal okolicznościowych i konferencyjnych,
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • stosowania technik nakrywania stołu,
 • współpracy w zespole,
 • komunikacji interpersonalnej,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczeń odbywa również 4 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach.

5. Technik hotelarstwa znajdzie zatrudnienie w hotelach, motelach, pensjonatach, restauracjach, biurach podróży jako:

 • recepcjonista,
 • kelner,
 • barman,
 • pracownik służby pięter,
 • pracownik służby parterowej,
 • organizator usług cateringowych,
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych.
 • Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: turystyka i rekreacja, hotelarstwo lub innych oraz podnosić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie hotelarskie,
 • nowocześnie wyposażone pracownie obsługi konsumenta,
 • pracownie komputerowe,
 • kształcenie praktyczne w renomowanych hotelach i zakładach gastronomicznych.
https://youtu.be/U34FeAvMVV0
*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl