Samorząd

Przewodniczący: PATRYCJA DRZAŁ

Zastępca:               MACIEJ CIŚLIK

Członkowie:         FAUSTYNA ZIELIŃSKA

                                MARLENA RYCZEK

                                KLAUDIUSZ REIZER

 

Opiekunami samorządu są panie:  ANNA TRAWKA i  MARTA CEBULAK

Zadania samorządu

Do zadań Samorządu należy szczególnie:

– przedstawianie Dyrekcji Szkoły opinii i potrzeb uczniów,

– współdziałanie z Dyrektorem Szkoły w zapewnieniu uczniom właściwych warunków do nauki,

– pomoc w organizowaniu zajęć służących rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystycznych,

– organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,

– zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów między uczniami,

– organizowanie kontaktów z samorządami i społecznościami uczniów innych szkół.

Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojej szkoły. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/