Zajęcia dodatkowe

Terminarz zajęć dodatkowych
 

TERMINARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

 

 

 

TERMINARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Przedmiot  Nauczyciel  Dla kogo, termin, godzina zajęć 
Język
polski 
Anna Tomaka kl. I TŻiUG , II TŻiUG/TK    Wtorek 15.00-15.45 (zamiennie)
kl. II TŻiUG , II TH/TK    Piątek 16.00-16.45kl. III TŻiUG/TL    Czwartek 15.00-15.45 (co 2 tygodnie)kl. III TH/TK    Czwartek 16.00-16.45 (co 2 tygodnie)kl. IV TŻ/TL i IV TH/TL  Poniedziałek 15.00-15.45 (na zmianę w kolejny poniedziałek o 15.00 zaj. przygotowujące do matury) 
Język angielski  Berenika Gdula kl. III TŻiUG/TL   (w tym K. B., S.K. ) Piątek 7.10 (co 2 tygodnie) (tj. 5 III, 19 III, 9 IV, 23 IV, 7 V, 21 V, 11 VI)zamiennie z kl. II TŻiUG (4l) Piątek 7.10 (tj. 26 II, 12 III, 26 III, 16 IV, 30 IV, 14 V, 28 V) W. B. Wtorek, 8.50 (co 2 tygodnie) 
Matematyka   Lucyna
Cwynar
kl. II TH/TK      Piątek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻiUG/TK (4)    Poniedziałek  7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻiUG (5)   Wtorek 14.10 -14.55 (co 2 tygodnie)
kl. III TŻiUG/TL  Środa 7.10 – 7.55  (co 2 tygodnie)K. K. III TŻUG   Czwartek 7.10 – 7.55 (co 2 tygodnie)B. W.  Poniedziałek 14.10 – 14.55  (co 2 tygodnie)T. A.-  Wtorek 7.10 – 7.55 (co 2 tygodnie)
S. A. Poniedziałek 15.00 (co 2 tygodnie)
A. Ż.  Piątek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
Matematyka Dorota Szmuc kl. I TŻiUG (K. S.)  Środa 16.00
Język niemiecki Marta Cebulak kl. I TŻiUG Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie
kl. II TŻiUG (5) Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie  
 
Zasady żywienia
człowieka
Lidia Sękowska kl. II TŻiUG    Czwartek 7.30 lub (7.10 co 2 tygodnie)
kl. III TŻiUG    (K. B., M. S., K. K.) Czwartek 15.00 -15.45 (co 2 tygodnie) 
Biologia Magdalena Sznajder kl. I TŻiUG (J. J.) Poniedziałek 15.00(co 2 tygodnie)kl. II TŻiUG (S. T.) Wtorek 14.10 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻ/TK (K. K.) Wtorek 14.10 (co 2 tygodnie)
Język angielski Małgorzata
Brancewicz-
Lorenc
kl. IV TH Poniedziałek 14.10
kl. TŻ Środa 14.10

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH:
 

Kółko fotograficzne  Marta Cebulak  – I TŻiUG Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO:

Przedmiot Nauczyciel Termin i godzina zajęć
Język angielski  M.Brancewicz-Lorenc kl. IV TH Poniedziałek 14.10
kl. TŻ Środa 14.10
Matematyka  Lucyna Cwynar kl. IV TH/TL  Poniedziałek 13.20-14.05 (co 2 tygodnie)
kl. IV TŻiUG Poniedziałek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie) 
WOS  Anna Trawka Czwartek 13.20-14.05
Historia Anna Trawka Piątek 13.20-14.05 

TERMINY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH
 DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

Przedmiot/kierunek/kwalifikacja Nauczyciel Termin i godzina zajęć
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
w kl. III TŻiUG/TL
Joanna
Kunysz
Wtorek 14.10-14.55 (co 2 tygodnie)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Prowadzący Klasa Termin i godzina zajęć
 B. Iwińska-Kłak  I, II, III ,IV  Poniedziałek 7.00 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadzący  Uczeń Termin i godzina zajęć
B. Iwińska-Kłak A. Ż. Środa 7.00
Czwartek 7.00
A. Kluz P. M. Poniedziałek 7.45
Piątek 13.20
B. Gdula A. T. Poniedziałek 7.00Wtorek 7.00
M. Wiercioch-Sowa W. B. Poniedziałek 7.00Wtorek 8.50 lub 14.10 (zamiennie)
M. Wiercioch-Sowa A. S. Wtorek 11.40Czwartek 10.35
B. Gdula K.K. Środa 7.00Czwartek 7.00

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH

Przedmiot Nauczyciel Termin i godzina zajęć
Język   polski  M. Skiba kl. IV piątek 14.10 (co dwa tygodnie)
kl. III czwartek 7.15 (co dwa tygodnie)
kl. II czwartek 7.15 (co dwa tygodnie)Kl. I piątek 7.15(co dwa tygodnie)
Język angielski  M. Brancewicz-Lorenc Środa 13.20-14.05 (A. Ż.)
Język angielski  B. Gdula Piątek 8.50-9.35 (co dwa tygodnie   

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH
 

Przedmiot Nauczyciel Termin i godzina zajęć
Kółko fotograficzne M. Cebulak II semestr

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO:

Przedmiot Nauczyciel Termin i godzina zajęć
Biologia M. Sznajder  Wtorek 14.10
Matematyka  L. Cwynar Poniedziałek 7.10-7.55
J. Polski  M.Skiba Piątek 14.10 (co dwa tygodnie)

TERMINY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH
 DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

Przedmiot/kierunek/kwalifikacja Nauczyciel Termin i godzina zajęć
 Zawodowe przedmioty  J. Kunysz  Piątek 14.10 
Kwalifikacja  TG.16 – egzamin praktyczny L. Sękowska Środa 14.10

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

Prowadzący Klasa Termin i godzina zajęć
 B. Iwińska-Kłak  I, II, III ,IV  Środa 7.10 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadzący Uczeń Termin i godzina zajęć
B. Iwińska-Kłak A. Ż. Poniedziałek 7.00
Czwartek 7.00
A. Kluz P. M. Środa 12.30-13.15
Piątek 13.20-14-35
B. Gdula A. T. Środa 7.00,Piątek 13.20
M. Wiercioch-Sowa W. B. Środa 13.20
Czwartek 8.50
M. Wiercioch-Sowa A. S. Poniedziałek 7.45
Środa 14.10
B. Gdula K.K. Czwartek 7.00
Piątek 7.00