Zajęcia dodatkowe

Terminarz zajęć dodatkowych
 

TERMINARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH
DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W II SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 Przedmiot Nauczyciel Dla kogo, termin, godzina zajęć 
Język
polski 
Anna Tomakakl. I TŻiUG , II TŻiUG/TK    Wtorek 15.00-15.45 (zamiennie)
kl. II TŻiUG , II TH/TK    Piątek 16.00-16.45kl. III TŻiUG/TL    Czwartek 15.00-15.45 (co 2 tygodnie)kl. III TH/TK    Czwartek 16.00-16.45 (co 2 tygodnie)kl. IV TŻ/TL i IV TH/TL  Poniedziałek 15.00-15.45 (na zmianę w kolejny poniedziałek o 15.00 zaj. przygotowujące do matury) 
Język angielski Berenika Gdulakl. III TŻiUG/TL   (w tym K. B., S.K. ) Piątek 7.10 (co 2 tygodnie) (tj. 5 III, 19 III, 9 IV, 23 IV, 7 V, 21 V, 11 VI)zamiennie z kl. II TŻiUG (4l) Piątek 7.10 (tj. 26 II, 12 III, 26 III, 16 IV, 30 IV, 14 V, 28 V) W. B. Wtorek, 8.50 (co 2 tygodnie) 
Matematyka  Lucyna
Cwynar
kl. II TH/TK      Piątek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻiUG/TK (4)    Poniedziałek  7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻiUG (5)   Wtorek 14.10 -14.55 (co 2 tygodnie)
kl. III TŻiUG/TL  Środa 7.10 – 7.55  (co 2 tygodnie)K. K. III TŻUG   Czwartek 7.10 – 7.55 (co 2 tygodnie)B. W.  Poniedziałek 14.10 – 14.55  (co 2 tygodnie)T. A.-  Wtorek 7.10 – 7.55 (co 2 tygodnie)
S. A. Poniedziałek 15.00 (co 2 tygodnie)
A. Ż.  Piątek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie)
MatematykaDorota Szmuckl. I TŻiUG (K. S.)  Środa 16.00
Język niemieckiMarta Cebulakkl. I TŻiUG Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie
kl. II TŻiUG (5) Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie  
 
Zasady żywienia
człowieka
Lidia Sękowskakl. II TŻiUG    Czwartek 7.30 lub (7.10 co 2 tygodnie)
kl. III TŻiUG    (K. B., M. S., K. K.) Czwartek 15.00 -15.45 (co 2 tygodnie) 
BiologiaMagdalena Sznajderkl. I TŻiUG (J. J.) Poniedziałek 15.00(co 2 tygodnie)kl. II TŻiUG (S. T.) Wtorek 14.10 (co 2 tygodnie)
kl. II TŻ/TK (K. K.) Wtorek 14.10 (co 2 tygodnie)
Język angielskiMałgorzata
Brancewicz-
Lorenc
kl. IV TH Poniedziałek 14.10
kl. TŻ Środa 14.10

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH:
 

Kółko fotograficzne  Marta Cebulak  – I TŻiUG Czwartek 14:10-14:55 co dwa tygodnie

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO:

PrzedmiotNauczycielTermin i godzina zajęć
Język angielski M.Brancewicz-Lorenckl. IV TH Poniedziałek 14.10
kl. TŻ Środa 14.10
Matematyka Lucyna Cwynarkl. IV TH/TL  Poniedziałek 13.20-14.05 (co 2 tygodnie)
kl. IV TŻiUG Poniedziałek 7.10-7.55 (co 2 tygodnie) 
WOS Anna TrawkaCzwartek 13.20-14.05
HistoriaAnna TrawkaPiątek 13.20-14.05 

TERMINY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH
 DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

Przedmiot/kierunek/kwalifikacjaNauczycielTermin i godzina zajęć
Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
w kl. III TŻiUG/TL
Joanna
Kunysz
Wtorek 14.10-14.55 (co 2 tygodnie)

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ProwadzącyKlasaTermin i godzina zajęć
 B. Iwińska-Kłak I, II, III ,IV Poniedziałek 7.00 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Prowadzący UczeńTermin i godzina zajęć
B. Iwińska-KłakA. Ż.Środa 7.00
Czwartek 7.00
A. KluzP. M.Poniedziałek 7.45
Piątek 13.20
B. GdulaA. T.Poniedziałek 7.00Wtorek 7.00
M. Wiercioch-SowaW. B.Poniedziałek 7.00Wtorek 8.50 lub 14.10 (zamiennie)
M. Wiercioch-SowaA. S.Wtorek 11.40Czwartek 10.35
B. GdulaK.K.Środa 7.00Czwartek 7.00

DLA UCZNIÓW TECHNIKUM
W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

TERMINY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZYCH

PrzedmiotNauczycielTermin i godzina zajęć
Język   polski M. Skibakl. IV piątek 14.10 (co dwa tygodnie)
kl. III czwartek 7.15 (co dwa tygodnie)
kl. II czwartek 7.15 (co dwa tygodnie)Kl. I piątek 7.15(co dwa tygodnie)
Język angielski M. Brancewicz-LorencŚroda 13.20-14.05 (A. Ż.)
Język angielski B. GdulaPiątek 8.50-9.35 (co dwa tygodnie   

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH
 

PrzedmiotNauczycielTermin i godzina zajęć
Kółko fotograficzneM. CebulakII semestr

ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO:

PrzedmiotNauczycielTermin i godzina zajęć
BiologiaM. Sznajder Wtorek 14.10
Matematyka L. CwynarPoniedziałek 7.10-7.55
J. Polski M.SkibaPiątek 14.10 (co dwa tygodnie)

TERMINY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH
 DO EGZAMINÓW ZAWODOWYCH:

Przedmiot/kierunek/kwalifikacjaNauczycielTermin i godzina zajęć
 Zawodowe przedmioty J. Kunysz Piątek 14.10 
Kwalifikacja  TG.16 – egzamin praktycznyL. SękowskaŚroda 14.10

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

ProwadzącyKlasaTermin i godzina zajęć
 B. Iwińska-Kłak I, II, III ,IV Środa 7.10 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

ProwadzącyUczeńTermin i godzina zajęć
B. Iwińska-KłakA. Ż.Poniedziałek 7.00
Czwartek 7.00
A. KluzP. M.Środa 12.30-13.15
Piątek 13.20-14-35
B. GdulaA. T.Środa 7.00,Piątek 13.20
M. Wiercioch-SowaW. B.Środa 13.20
Czwartek 8.50
M. Wiercioch-SowaA. S.Poniedziałek 7.45
Środa 14.10
B. GdulaK.K.Czwartek 7.00
Piątek 7.00