KUCHARZ

Kucharz – Kucharz jest najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Świadczą  o tym statystyki publikowane przez urzędy i firmy. „Kucharz jest artystą, a gotowanie sztuką” – nigdy nie powstaną dwa identyczne obrazy ani potrawy. Jeśli lubisz przyrządzać posiłki,  umiesz się odnaleźć w kuchni i wykorzystywać jej wyposażenie oraz posiadasz wyostrzony zmysł smaku i węchu  to predyspozycje do wykonywania zawodu już masz.

Zawód kucharza możesz zdobyć, ucząc się w 3-letniej szkole branżowej I stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Informacje dodatkowe

Szkoła organizuje:

 • kursy, np. kurs barmański, baristy, kelnerski w ramach projektu „Dobry zawód – lepsza przyszłość”,
 • pokazy mistrzów kuchni, np. Grzegorza Olejarki,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • zajęcia w ramach kółka gastronomicznego.

Dzięki temu nauczysz się: łączyć kreatywność z wiedzą z zakresu nowych technik oraz będziesz miał możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

Egzamin z kwalifikacji HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań odbywa się w trzeciej klasie. Po zdanym egzaminie oraz ukończeniu szkoły  otrzymasz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: kucharz.

Możesz kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, w której możesz uzyskać potwierdzenie  kwalifikacji  HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i otrzymać dyplom  w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Ukończenie Branżowej Szkoły II Stopnia umożliwia zdawanie egzaminu maturalnego.

Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

Kwalifikacja 

TG.07 Sporządzanie potraw i napojów

Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

 • sporządzania potraw i napojów w sposób bezpieczny, estetyczny,  higieniczny
  i sprawny,
 • dbania  o właściwe przechowywanie produktów składowych,
 • posługiwania się sprzętem kuchennym i urządzeniami,
 • umiejętności  czytania ze zrozumieniem wszelkich instrukcji,
 • planowania i kalkulowania kosztów produkcji,
 • wykorzystywania nowoczesnych urządzeń gastronomicznych do przygotowywania i serwowania potraw,
 • stosowania receptur gastronomicznych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • kierowania zespołem osób przygotowujących poszczególne elementy posiłków i koordynowania ich czynności.

Kucharz znajdzie zatrudnienie w:

 • hotelach, ośrodkach wczasowych, restauracjach i zajazdach, kawiarniach, barach, stołówkach i  jadłodajniach;
 •   przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zawód kucharza można zdobyć w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Uczniowie  szkoły umiejętności zawodowe zdobywają w systemie kształcenia dualnego, czyli nie tylko na zajęciach lekcyjnych, ale również w czasie praktyk, odbywanych w restauracjach. Dodatkowe praktyki zagraniczne, których odbycie proponuje się uczniom, pozwalają im na zdobycie dodatkowych kompetencji zawodowych
i językowych, podczas pracy w renomowanych restauracjach i  hotelach,  m. in.  na promach oraz w Grecji. 

*materiały filmowe zamieszczone w prezentacji wykorzystano z zasobów portalu www.doradztwo.ore.edu.pl