Projekty

PODSUMOWANIE UDZIAŁU W PROJEKCIE „PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”

realizowanego w ramach POKL we współpracy z WUP w Rzeszowie

 

W październiku 2014 roku zakończyliśmy  projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego . W projekcie uczestniczyliśmy od maja roku 2012.

W trakcie realizacji projektu zmodernizowane zostały pracownia żywienia i obsługi konsumenta i pracownia hotelarstwa oraz utworzona została pracownia doradztwa zawodowego. Dzięki temu uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się zawodu w nowoczesnych i estetycznych warunkach.

 • Pracownia żywienia i obsługi konsumenta została wyposażona w nowe meble kuchenne z wyspą oraz specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, kelnerski i barmański, a także literaturę fachową.
 • Pracownia hotelarska wyposażona została w ladę recepcyjną i ladę barową, tablicę interaktywną z rzutnikiem i laptopem oraz komputery stacjonarne ze specjalistycznym oprogramowaniem i literaturę fachową, a aneks kuchenny otrzymał meble kuchenne z wyposażeniem.
 • Do pracowni doradztwa zawodowego zakupiono telewizor z odtwarzaczem DVD, komputery oraz filmy i literaturę fachową.
 • W tablicę interaktywną z rzutnikiem i laptopem oraz słowniki wyposażona została również pracownia języka angielskiego.

W ramach projektu organizowano również kursy (kelnerski, barmański, baristy i prawa jazdy), pokazy (kuchni japońskiej i carvingu), zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli. Udział w kursach pozwolił uczniom i uczennicom uzyskać dodatkowe kwalifikacje zawodowe zwiększając  tym samym ich konkurencyjność na rynku pracy, a udział w pokazach i zajęciach dodatkowych umożliwił im poszerzenie wiedzy zawodowej. Udział w projekcie poszerzył też kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek pracujących w technikum.

 • W kursie kelnerskim (3 edycje) wzięło udział 45 uczniów i uczennic oraz 4 nauczycielki.
 • W kursie barmańskim (2 edycje) uczestniczyło 30 uczniów i uczennic oraz 4 nauczycielki.
 • W kursie baristy (3 edycje) wzięło udział 36 uczniów i uczennic.
 • Kurs prawa jazdy kat.B ukończyło 30 uczniów i uczennic.
 • W pokazie kuchni japońskiej (2 edycje) uczestniczyło 60 uczniów i uczennic.
 • W pokazie carvingu (2 edycje) wzięło udział 60 uczniów i uczennic.
 • W zajęciach dodatkowych z języka angielskiego zawodowego z zakresu gastronomii (2 edycje) wzięło udział 20 uczniów i uczennic.
 • W zajęciach z doradztwa zawodowego (2 edycje) wzięło udział 30 uczniów i uczennic.
 • W szkoleniu e-learningu uczestniczyło 12 nauczycieli i nauczycielek.
 • W szkoleniu Rady Pedagogicznej z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego wzięli udział wszyscy nauczyciele i nauczycielki technikum.
 • Jedna nauczycielka ukończyła studia podyplomowe z doradztwa zawodowego

Realizowano również praktyki zawodowe i staże u pracodawców, do których opracowano specjalne programy praktyk i staży do wszystkich kierunków nauczanych w szkole.

 • Uczniowie i uczennice klas młodszych (45 osób), którzy nie mieli praktyk zawodowych w programie nauczania, w czasie ferii zimowych brali udział w tygodniowych praktykach zawodowych w hotelach i restauracjach w Łańcucie, Rzeszowie, Szczawnicy i Polańczyku.
 • Uczniowie i uczennice klas trzecich (18 osób) uczestniczyli w miesięcznych stażach zawodowych organizowanych w czasie wakacji w restauracjach, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych na terenie Rzeszowa i Łańcuta oraz w Bieszczadach.

„DOBRY ZAWÓD – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ ”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Dobry zawód – lepsza przyszłość” realizowany jest w ramach IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020. Głównym celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów Szkoły poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Grupą docelową projektu są uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: logistyk,  hotelarz, kelner oraz  technik żywienia i usług gastronomicznych.  W ramach projektu uczestniczą oni w kursach związanych z ich kierunkiem kształcenia, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Uczniowie z kierunku logistyk uczestniczyli w  kursie obsługi wózka widłowego zakończonego egzaminem państwowym, po którym uzyskali świadectwa
z certyfikatem Ministerstwa Gospodarki.  Podczas kursu uczniowie zapoznali się z rodzajami wózków jezdniowych, ich budową, czynnościami operatora przy obsłudze wózka. Zdobyli wiedzę na temat zakresu ładunkoznawstwa i BHP, Dozorze Technicznym . Zajęcia obejmowały również praktyczną naukę jazdy i manewrowania osprzętem wózków.

Oferta skierowana dla pozostałych kierunków to kurs baristyczny, kelnerski oraz barmański.  Obecnie zakończyły się dwie edycje kursu baristycznego oraz kursu kelnerskiego. Pod koniec listopada rozpocznie się kursu barmański.

Kurs kelnerski pozwolił uczniom z kierunków technik żywienia i technik hotelarz zaznajomić się z zagadnieniami związanymi z obsługą konsumenta, serwisami:  dań, wina, obsługą imprez okolicznościowych takich jak bankiety, konferencje, przerwy kawowe.

Kurs baristyczny to oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej kawy, zadań baristy, sprzętu ,
to przede wszystkim zajęcia praktyczne podczas których kursanci przygotowywali różne rodzaje kaw, poznali tajniki „ rysowania na kawie”

Tematyka zajęć podczas kursu barmańskiego obejmuje : miksologię, towaroznawstwo alkoholowe, sylwetkę barmana, typologię win, podstawy working –flair i burning drinks. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy będą przygotowywać różnorodne rodzaje napoi mieszanych.

Kolejnym zadaniem realizowanych w ramach projektu są staże zawodowe. W lipcu 2018 pierwsza grupa uczniów odbyła miesięczne, płatne staże zawodowe w ośrodkach gastronomiczno- hotelowych na terenie województwa, a także nad morzem i w górach.

Tematyka staży związana była z kierunkiem na którym uczniowie kształcą się.

Kierunek  Kelner– podczas stażu uczniowie zapoznali się ze strukturą organizacyjną zakładu gastronomicznego w którym pracowali, przygotowywali sale konsumenckie , obsługiwali gości ( metodą – niemiecką, francuską, angielską i rosyjską ). Ponadto , obsługiwali gości podczas przyjęć zasiadanych i stojących , projektowali, przygotowywali oraz obsługiwali stoły bufetowe ( śniadania, lunch, obiady i kolacje, przerwy kawowe na konferencjach
i szkoleniach ) . Nauczyli się również obsługiwać ekspresy do kawy i podawać kawę różnymi sposobami.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – tematyka stażu związana była organizacją stanowiska pracy, obsługą maszyn i urządzeń ,  ogólnymi zasadami sporządzania potraw, ekspedycją potraw i napojów , dekoracją potraw, asortymentem wyrobów garmażeryjnych.

Technik Hotelarstwa – uczniowie podczas stażu podnosili swoją wiedzę z zakresu czynności
i kompetencji pracowników obiektów hotelowych, obsługi urządzeń i sprzętu biurowego, zasad komunikowania się z gośćmi hotelu, dokumentacją związana z obsługą gości, dodatkowymi usługami zgodnymi z zapotrzebowaniem gości.

Technik Logistyk – program stażu obejmował akty prawne z zakresu prawa przewozowego, zarządzanie gospodarką zapasami i gospodarką magazynową , zaopatrzenia materiałowego. Uczniowie uczyli się jak wykorzystywać zapasy magazynowe, obsługiwać regały magazynowe wysokiego składowania , dobierać opakowania i przygotowywać towar do dystrybucji, organizować przewóz osób w komunikacji publicznej , realizować łańcuch dostaw, negocjować z klientami oraz jakie metody i narzędzia  statystyczne wykorzystywać przy analizach procesów logistycznych.