Szkoła branżowa

Od 1 września 2023r.  prowadzony będzie nabór do szkoły branżowej na kierunki:

Kelner

Kucharz

W branżowej szkole I stopnia realizowane będzie kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji. Po ukończeniu szkoły absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tym samym uzyska wykształcenie zasadnicze branżowe. W Zespole Szkół w Wysokiej w zawodach: kucharz, kelner.

Branżowa szkoła II stopnia zostanie uruchomiona od września 2020 roku, dla zawodów które mają kontynuację na poziomie technika. W Zespole Szkół  w Wysokiej w zawodach: kelner, kucharz.

Po ukończeniu szkoły II stopnia i zdaniu egzaminu z zakresu drugiej kwalifikacji absolwent uzyska wykształcenie średnie branżowe oraz dyplom technika.

Koncepcja nowej branżowej szkoły zakłada, że wiedza i umiejętności zawodowe w równym stopniu jak kształcenie ogólne dadzą możliwość uzyskania wykształcenia na poziomie średnim, a w dalszej kolejności również na poziomie wyższym. Absolwenci liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia otrzymają takie same świadectwo dojrzałości.