Wyjazd do kina Helios na film „Kos”

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły udali się do kina Helios na projekcję filmu „Kos”, który mówiąc pół żartem, pół serio jest obowiązkowym filmem każdego ucznia naszej szkoły, ponieważ przybliża on postać Tadeusza Kościuszki- Naczelnika powstania z 24.03.1794 r., bohatera wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a zarazem patrona Zespołu Szkół w Wysokiej.

Film poprzedziła prezentacja, która wprowadziła nas w klimat filmu i sytuację polityczno- społeczną XVIII -wiecznej Rzeczypospolitej.

To była ciekawa i poruszająca lekcja historii widzianej przez pryzmat kina akcji.