Szkolny Konkurs „Tradycje wielkanocne w obiektywie”

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do udziału w konkursie fotograficznym, który ma na celu ukazanie piękna tradycji i obrzędów związanych z obchodzeniem Świąt Wielkanocnych.

Więcej informacji u Pani Marty Cebulak i w regulaminie.

Regulamin Szkolnego Konkursu fotograficznego dla uczniów Zespołu Szkół na temat
„TRADYCJE WIELKANOCNE W OBIEKTYWIE”

 1. Organizator: Zespół Szkół w Wysokiej
 2. Cele konkursu:
  – rozwijanie osobistych zainteresowań;
  – poszerzenie wiedzy na temat lokalnej kultury;
  – przybliżenie rodzinnych tradycji;
  – zachęcanie uczniów do samodzielnego kreowania, rozwijania umiejętności
  obserwacji otoczenia oraz pobudzanie wrażliwości artystycznej;
 3. Uczestnicy konkursu: Uczniowie Zespołu Szkół w Wysokiej;
 4. Ramy czasowe trwania konkursu:

– czas trwania konkursu: 05.04.2023 r. – 19.04.2023 r.

5. Zasady konkursu:

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiającej tradycje wielkanocne
rodzinnego domu, lokalnej społeczności.

– Fotografia powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez ucznia.

– Każda fotografia musi zawierać krótki opis zdjęcia: miejsce, w którym zdjęcie zostało wykonane, opis tradycji, wydarzenia.

– Każdy z uczestników może nadesłać wyłącznie 1 fotografię.

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wyrażeniem zgody na publikację prac konkursowych.
 1.  Zasady przyznawania nagród:
  – Nadesłane zdjęcia będą oceniane przez Jury konkursowe, powołane przez organizatora.

– Kryteria oceny prac to:

 • praca zgodna z tematem konkursu;
 • nowatorski pomysł ujęcia tematu,
 • ogólny wyraz artystyczny,
 • walory artystyczne i estetyka fotografii;
  –  Z grona uczestników zostaną wyłonieni laureaci (I, II, III miejsce oraz trzy wyróżnienia), którzy otrzymają nagrody oraz dyplomy.
 1. Decyzja Jury o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo odwołania.
 2. Prace należy wysyłać na adres email: mcebulak.niemiecki@gmail.com

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *