Szkolny Konkurs Fotograficzny „Mój zawód- moja przyszłość”

Praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne to doskonały czas na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań nie tylko tych związanych stricte z zawodem ?. Dlatego zapraszamy Was do udziału w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „Mój zawód- moja przyszłość”.
Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojego zawodu za pomocą jednego zdjęcia.
Zachęcamy do przeglądnięcia swoich galerii zdjęć oraz do udziału w Konkursie!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Mój zawód- moja przyszłość”

1. Cele konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie i kształtowanie wśród młodzieży zainteresowania fotografią, oraz promocja zawodów branży gastronomicznej: technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa. Ponadto celem konkursu jest również rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji, dokumentowania i interpretacji otaczającego nas świata.

2. Temat konkursu

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu swojego zawodu za pomocą jednego zdjęcia.

3. Zasady konkursu:

Czas trwania konkursu: od 26.05.2023- 7.06.2023

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, przedstawiające wyuczony/wykonywany zawód.

Aby wziąć udział w Konkursie, należy przesłać na adres emailowy mcebulak.niemiecki@gmail.com zdjęcie prezentujące (w dowolny sposób) swój zawód,

w terminie do 7 czerwca 2023r.

Zdjęcie może przedstawiać uczniów (maksymalnie 5 osób na zdjęciu) podczas wykonywania pracy lub w sposób twórczy prezentować zawód wykonywany podczas praktyk/zajęć praktycznych.

Dodatkowo autorzy zdjęć i osoby występujące na zdjęciach otrzymają punkty plusowe, ponadto autorzy zdjęć otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

W ramach promocji szkoły wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane w materiałach i działaniach promocyjno-upowszechniających. 

Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografia złożona w konkursie została wykonana osobiście.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm.).

– technika wykonania fotografii jest dowolna

– jeden autor przesyła 1 zdjęcie na adres e-mailowy: mcebulak.niemiecki@gmail.com

– prace należy opisać /tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa

4. Kategorie wiekowe

– konkurs kierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół

5. Ogłoszenie wyników i nagrody

– oceny prac dokona profesjonalne JURY, powołane przez Organizatora (1 nagroda) oraz publiczność (Głosowanie przez oddawanie lajków na portalu społecznościowym Facebook (2 nagrody).

– decyzje JURY są ostateczne

– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

  • zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody

     

Organizatorzy:

Marta Cebulak i Anna Trawka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *