Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„ Cóż za smutna epoka, w której łatwiej jest rozbić atom niż zniszczyć przesąd.” Albert Einstein

Na całym świecie 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności.”

W „Deklaracji…” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji.

Według zapisów tolerancja to:

  • respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • docenianie rozmaitości kultur;
  • otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Tolerancja zaczyna się od naszej własnej przestrzeni, od domu, szkoły, miejsca pracy, ludzi, z którymi przebywamy. Czy potrafisz zaakceptować ich odmienny styl, sposób bycia, czy nie tolerujesz innego niż swoje zachowanie tylko, dlatego, że jest odmienne od tego, czego cię nauczono i co znasz. Zbyt często nie tolerujemy innego punktu widzenia, innego wyboru. Nasza skłonność do oceny i krytyki każe wszystko podważać i nie ułatwia otwartości na świat.

W wielu przypadkach, gdy brakuje nam tolerancji wobec innych, dzieje się tak, ponieważ ich nie rozumiemy. Kultywując otwarty umysł, poznając inne kultury i ludzi, poszerzamy nasze horyzonty, zwiększamy naszą zdolność rozumienia i akceptowania innych. Dzięki temu, że coś jest inne, niesztampowe, możemy się wiele nauczyć, doświadczyć, rozwijać.

Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

 

Zachęcam Wszystkich, aby dołączyć do tego święta, do urzeczywistnienia tych słów, do celebrowania różnorodności, uczenia się różnic, oraz do wykorzystania ich we wzmacnianiu więzi łączących całą ludzkość.

Pamiętajmy, że tolerancja to absolutne minimum, celem jest jednak akceptacja i życzliwość.

Dla podkreślenia ważności tego dnia i zaakcentowania niezwykle cennych wartości, jakimi są tolerancja i życzliwość, akceptacja uczniowie i nauczyciele byli ubrani na zielono bądź też mieli zielone akcenty ubioru. 

M.Wiercioch-Sowa

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *