Konkurs plastyczny

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Jak dbam o zdrowie psychiczne”

§ 1

Cele Konkursu

 Celem konkursu jest:

 1. Zaprezentowanie: jak dbam o zdrowie psychiczne.

Przedstawienie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wspomagających nasze zdrowie psychiczne.

Temat pracy musi być związany z przeciwdziałaniem problemom w funkcjonowaniu psychicznym młodzieży.

Celem konkursu jest przedstawienie i promowanie skutecznych sposobów dbania o zdrowie psychiczne i prawidłowe funkcjonowanie społeczne, emocjonalne i intelektualne poprzez np.: zdrowy styl życia, rozwój odpowiednich umiejętności życiowych.

 1. Rozwój umiejętności plastycznych i symbolicznego przedstawiana ważnych treści.
 2. Zachęcenie uczestników do dbania o swoje zdrowie psychiczne (zdrowa dieta, aktywność fizyczna, potrzebna ilość snu, umiejętność radzenia sobie ze stresem, relaks).

 § 2

Organizator Konkursu

 1. Zespół Szkoły Promującej Zdrowie działający w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki

 

§ 3

Założenia organizacyjne

Konkurs jest skierowany do wszystkich klas Zespołu Szkół im. T. Kościuszki

 1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną.

 2. Format prac plastycznych to A3.

 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Klasa

Tytuł pracy

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

 

 § 4

Ocena prac konkursowych

  1. Prace należy składać w terminie od 12 do 22maja 2023 r. (włącznie):

W klasopracowni nr 8 u Pani Joanny Kunysz

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez organizatora w składzie:

Przewodnicząca: Joanna Kielar

Członkowie: Joanna Kunysz, Małgorzata Wiercioch – Sowa, Magdalena Hawro

 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Szkolnym Dniu Promocji Zdrowia.

 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie XII Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia.

§ 6

Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne.

 2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród oraz wyróżnień.

Opracowała: Joanna Kielar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *