Konkurs na najciekawszy i zdrowy box śniadaniowy

REGULAMIN KONKURSU SZKOLNEGO
„Mój ciekawy i zdrowy – BOX ŚNIADANIOWY”

§ 1

Cele Konkursu

 Celem konkursu jest:

a. Podnoszenie świadomości dotyczącej zasad zdrowego odżywiania wśród młodzieży.

b. Promowanie zdrowego odżywiania, a przede wszystkim spożywania drugiego śniadania w szkole .

c. Kształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi.

 § 2

Organizator Konkursu

 1. Zespół Szkoły Promującej Zdrowie działający w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. BOX śniadaniowy powinien zawierać:

 • Napój
 • Kanapkę z dodatkiem białkowym
 • Owoce i warzywa
 1. Format prac jest dowolny – każdy uczestnik sam ustala sposób pakowania zestawy śniadaniowego

 2. Praca konkursowe muszą być opisana wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Klasa

Nazwa zestawu śniadaniowego

 1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 2. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 

§ 4

Ocena prac konkursowych

  1. Box śniadaniowy należy dostarczyć do szkoły w dniu 1 marca 2024 r.:

i przekazać do klasopracowni nr 8

 1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez organizatora w składzie:

Przewodnicząca: Joanna Kunysz

Członkowie: Lidia Sękowska, Joanna Kielar

Przedstawiciel uczniów z Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie

 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • dobór produktów i wartość odżywczą śniadania ,
 • jakość wykonania i sposób prezentacji zestawu śniadaniowego ,
 • łatwość przygotowania śniadania .
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 1. Prace konkursowe zostaną zwrócone uczestnikom po dokonaniu oceny i wręczeniu nagród.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Szkolnym Dniu Promocji Zdrowia.

 1. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w trakcie XIII Szkolnego Dnia Promocji Zdrowia.

§ 6

Nagrody

 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne.

 2. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród oraz wyróżnień.

Opracowała: Joanna Kunysz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *