Konkurs językowy

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKOWEGO

I. Organizatorzy konkursu:

Nauczycielka języka niemieckiego – pani Marta Cebulak oraz nauczycielka języka angielskiego pani Berenika Gdula

II. Cele konkursu:

– Dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języków obcych ;

– Stworzenie młodzieży zainteresowanej literaturą i językami obcymi możliwości zaprezentowania swoich umiejętności;

– Popularyzacja literatury pięknej niemieckiego i angielskiego obszaru językowego;

– Rozwijanie wyobraźni, umiejętności i zdolności plastycznych oraz aktorskich;

– Doskonalenie umiejętności cyfrowych w tym tworzenia prezentacji multimedialnych w bezpłatnej aplikacji Canva,

– Praca z uczniem zdolnym.

III. Adresaci konkursu:

Uczniowie wszystkich klas technikum.

IV. Zadania konkursowe do wyboru:

RECYTACJA:

Każdy z uczestników prezentuje wiersz lub fragment prozy w języku niemieckim lub angielskim. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut.
Nagrania w formie filmików należy przesłać na adres: mcebulak.niemiecki@gmail.com w terminie do 15.04.2022r.

PRACA PLASTYCZNA:

Każdy z uczestników wykonuje plakat lub kolaż do tematu: „Deutschland mag ich“ lub „I love England” w rozmiarze A3 lub większym i weźmie udział w  konkursie na najlepszy plakat na temat krajów anglo- lub niemiecko- języcznych. Plakat w formie zdjęcia należy wysłać na adres: mcebulak.niemiecki@gmail.com

w terminie do 15.04.2022r. Praca może być wykonana w dowolnej technice.

Prace w formie papierowej proszę złożyć w pokoju nauczycielskim w terminie do 21.04.2022r., gdyż zostaną wywieszone na szkolnym korytarzu.

 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:

Uczestnik wykonuje przentację multimedialną pt.: „Moja wymarzona wycieczka po…” i uwzględnia miejsca warte zobaczenia w jednym wybranym przez siebie kraju niemiecko- lub anglo- języcznym.

Prezentację należy wysłać na adres: mcebulak.niemiecki@gmail.com w terminie do 15.04.2022r.

Prezentacja powinna zawierać 12 slajdów, wykonanych za pomocą bezpłatnej strony interentowej canva.com

UCZEŃ MA PRAWO WZIĄĆ UDZIAŁ W JEDNEJ, W DWÓCH LUB

W TRZECH KONKURENCJACH.

V. Ocena recytacji i prac plastycznych:

– Jury potyczek recytatorskich dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

1. Dobór repertuaru;

2. Interpretacja i ogólny wyraz artystyczny;

3. Poprawność wymowy w języku niemieckim/angielskim.

– Jury potyczek plastycznych dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

– estetyka,

– wkład pracy,

– format,

– technika,

– pomysłowość,

– indywidualne podejście do tematu,

– twórcze myślenie plastyczne.

– Jury potyczek cyfrowych dokona oceny prezentacji wg następujących kryteriów:

– estetyka,

– wkład pracy,

– pomysłowość,

– indywidualne podejście do tematu,

– umiejętność korzystania z zasobów internetowych,

– umiejętności cyfrowe.

– poprawność językowa,

– Wyniki konkursu oceni powołane przez organizatora Jury, decyzja Jury jest ostateczna.

VI. Nagrody:

Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi w terminie ustalonym przez organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *