Konkurs fotograficzny: „Moja mała Ojczyzna w obiektywie”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Nasza Mała Ojczyzna”

 

1.    Cele konkursu

– budzenie zainteresowań kulturą własnego regionu

– rozwijanie wrażliwości artystycznej uczniów

– prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii

2. Temat konkursu

– przedstawienie walorów miejscowości lub okolicy, w której mieszkają uczniowie, tzw. Małej Ojczyzny (mogą to być zabytki, ciekawe miejsca, krajobrazy, itp.)

3. Zasady konkursu:                                                                        

Czas trwania konkursu: od 1.09.2021- 30.11.2021

– przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, ciekawych miejsc Ziemi Łańcuckiej oraz okolic wykonane samodzielnie. Zgłoszenie fotografii do konkursu przez uczestników oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografia złożona w konkursie została wykonana osobiście. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z pózn. zm.).

– technika wykonania fotografii  jest dowolna

– jeden autor  przesyła  2 zdjęcia  na adres e-mailowy:

mcebulak@o2.pl

– prace należy opisać /tytuł pracy, imię i nazwisko autora, nr klasy/

 

4. Kategorie wiekowe

– konkurs kierowany do wszystkich uczniów Zespołu Szkół

5. Ogłoszenie wyników i nagrody

–  oceny prac dokona profesjonalne JURY, powołane przez Organizatora.

– decyzje JURY sostateczne

– wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły

– zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody

Organizator:

Marta Cebulak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *