Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba,

Tęskno mi, Panie…

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,

Bo wszystkim służą…

Tęskno mi, Panie…….”

Jak co roku w naszej szkole upamiętniono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, poprzez zorganizowanie uroczystej akademii, którą rozpoczęto od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i odśpiewania Hymnu Narodowego.

Ta wyjątkowa lekcja historii przeplatana utworami muzycznymi, recytacją wierszy, filmem, który przybliżył młodzieży wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji, skłoniła zgromadzonych do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 Maja była potwierdzeniem tej idei.

Na zakończenie rozdano nagrody i dyplomy tym uczniom, którzy wzięli udział w konkursach zorganizowanych przez panią Martę Cebulak.

Pani Dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie szkolnej akademii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *